Duurzaamheid en green lease bepaling in huurovereenkomsten
Duurzaamheid en green lease bepaling in huurovereenkomsten

Duurzaamheid en green lease bepaling in huurovereenkomsten

Een duurzaamheid en green lease bepaling in huurovereenkomsten is iets meer en niets minder dan de afspraken tussen huurder en verhuurder over verduurzaming en de vastlegging daarvan in de huurovereenkomst.

Bij het opstellen van huurovereenkomsten wordt door verhuurders vaak gebruik gemaakt van de standaard huurovereenkomst modellen die door de Raad voor onroerende zaken (ROZ) zijn opgesteld. Deze modellen zijn over het algemeen verhuurder vriendelijk. Er komt steeds meer aandacht voor de duurzaamheid en green lease bepaling in de model overeenkomsten van ROZ. Er zijn vier modellen:

  • het ROZ model huurovereenkomst woonruimte;
  • het ROZ model huurovereenkomst kantoorruimte;
  • het ROZ model winkelruimte; en
  • het ROZ model huurovereenkomst voor een autobox of parkeerplaats.

Het meest recente ROZ model voor kantoorruimte dateert uit 2015. In dat model staat al een vrij algemene bepaling over duurzaamheid en greenlease.

‘Duurzaamheid / Green lease

Partijen onderkennen het belang van duurzaamheid en komen overeen elkaar te ondersteunen in het behalen van de gezamenlijk geformuleerde c.q. te formuleren doelstelling en op regelmatige basis de voortgang te bespreken.’

In het meest recente ROZ-model voor winkelruimte uit 2022 is de bepaling over duurzaamheid en green lease fors uitgebreid. Het vorige ROZ-model voor winkelruimte uit 2012 benadrukte het belang van duurzaamheid tussen partijen, met een focus op het ondersteunen van gemeenschappelijke duurzaamheidsdoelen. Het nieuwe model gaat verder en bevat specifieke bepalingen die betrekking hebben op zowel bestaande als toekomstige wettelijke duurzaamheidsverplichtingen.

Een belangrijke toevoeging is de verplichting voor partijen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen aan het gehuurde, zoals vastgelegd in een bijgevoegde duurzaamheidsmatrix. Deze omvatten ook energiebesparende maatregelen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer, met een terugverdientijd van vijf jaar. Niet alle huurders vallen echter onder deze verplichting, dus het is raadzaam om te controleren of het gehuurde hier wel onder valt.

Het nieuwe model houdt ook rekening met energielabelvereisten. Partijen moeten een jaar voorafgaand aan de invoering van deze vereisten overleg plegen als het gehuurde niet aan de normen voldoet. De kosten voor het aanbrengen van maatregelen zijn in principe voor de huurder, tenzij ze de casco van het gehuurde betreffen.

Het model bepaalt ook dat huurder en verhuurder elkaars energiebesparende maatregelen moeten accepteren, zelfs als dit gevolgen heeft voor de aangeboden diensten. Als de huurder met toestemming van de verhuurder maatregelen heeft genomen, mag deze ze in principe niet ongedaan maken bij het einde van de huurovereenkomst, maar de huurder kan wel een vergoeding ontvangen voor maatregelen die kort voor het einde van de huurovereenkomst zijn genomen.

Tot slot wordt er vooruitgekeken naar andere toekomstige duurzaamheidsverplichtingen, met name die onder de Omgevingswet. Het model probeert hierop aan te sluiten en zal waarschijnlijk worden geüpdatet om de leesbaarheid en toepasbaarheid te verbeteren wanneer nieuwe regelgeving van kracht wordt.

Het doel van de bepaling over duurzaamheid en green lease in de modelovereenkomsten van ROZ is dat de huurder en de verhuurder nadenken over verduurzaming van het pand en hierover afspraken met elkaar maken en elkaar ondersteunen bij de verduurzaming.

Meer weten? Bel 055 3030000

Check ook eens onze andere nieuwsitems: Nieuws

Geef een reactie