Kantoor Dreef bv
Mediation

Mediation

Naast de traditionele advocatuur legt het Kantoor Dreef zich toe op het oplossen van conflicten door middel van mediation.
Conflicten komen vaak voort uit een gebrek aan communicatie. Als mensen stoppen met praten en luisteren, verliezen ze de mogelijkheid om samen een oplossing te vinden.

Kantoor Dreef richt zich via mediation op het oplossen van conflicten door vooruit te kijken. We focussen niet op het verleden en vastgeroeste standpunten, maar op de belangen en mogelijkheden van de toekomst.

Door de focus te leggen op wat vooruit ligt, verbreden we de horizon voor oplossingen. Ons doel is altijd het behouden of verbeteren van relaties, of het creëren van een stevige basis voor partijen om op een positieve manier uit elkaar te gaan. Mediation bij Kantoor Dreef betekent samenwerken, niet tegenover elkaar staan.

We moedigen partijen aan om creatief te zijn in het vinden van oplossingen. Ervaring leert ons dat oplossingen die samen worden bereikt, duurzamer zijn dan beslissingen die door een rechter worden opgelegd.

In de mediation worden de betrokkenen gestimuleerd om zelf hun conflict oplossen onder professionele begeleiding van de mediator. We verkennen samen de belangen, identificeren knelpunten en pijnplekken, en werken toe naar een oplossing. Of het nu gaat om arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familieproblemen of overheidskwesties, mediation kan bijna altijd een uitweg bieden, mits beide partijen openstaan voor dialoog en onderhandeling.

Christa Dreef is naast advocaat ook gecertificeerd MfN register mediator en ook ADR international conflictnavigator.

Benieuwd hoe mediation jou kan helpen? Neem contact op met Kantoor Dreef via 055-303 00 00 of 06-54 361 439.