Aanscherping van de regels inzake het concurrentiebeding
Aanscherping van de regels inzake het concurrentiebeding

Aanscherping van de regels inzake het concurrentiebeding

Medewerkers hebben vaak te maken met een concurrentiebeding, wat hun vrijheid beperkt om vergelijkbaar werk te doen bij een ander bedrijf of als zelfstandige, zowel tijdens als na hun dienstverband. Dit kan aanzienlijke beperkingen opleggen. Om deze reden zijn er bepaalde voorwaarden vastgesteld voor het aangaan van een concurrentiebeding volgens de wet. Recentelijk heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat er naar verwachting per 1 januari 2025 nieuwe regels komen die het concurrentiebeding verder aanscherpen. Het wetsvoorstel aanscherping regels concurrentiebeding omvat verschillende punten, waaronder:

  • Een wettelijke limiet voor de duur van het concurrentiebeding.
  • Een specifieke en gemotiveerde geografische reikwijdte bij het opstellen van het beding.
  • Vereisten voor werkgevers om het zwaarwichtige bedrijfsbelang te motiveren bij het opnemen van het concurrentiebeding, zelfs bij langdurige arbeidsovereenkomsten.
  • Een verplichting voor werkgevers om een vergoeding te betalen bij het inroepen van het beding, gebaseerd op een percentage van het laatst verdiende salaris van de werknemer.

Daarnaast is bekendgemaakt dat het wetsvoorstel zal stipuleren dat een concurrentiebeding altijd nietig is als het wordt afgesloten met een werknemer die minder verdient dan anderhalf keer het modale salaris bij een voltijdse betrekking.

Het doel van de voorgestelde wetswijziging aanscherping regels concurrentiebeding is om het onnodig gebruik van concurrentiebedingen te beperken en ervoor te zorgen dat ze alleen worden ingezet ter bescherming van essentiële bedrijfsbelangen, zoals bedrijfsgeheimen. Het moet niet langer als standaardclausule dienen in arbeidsovereenkomsten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 055 3030000.

Geef een reactie