Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?
Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren? Het gebeurt regelmatig dat een werknemer zich ziek meldt en de werkgever de werknemer bericht dat de ziekmelding niet wordt geaccepteerd, omdat de werkgever bijvoorbeeld twijfels heeft over de oprechtheid van een ziekmelding. Kan een werkgever een ziekmelding echter wel weigeren?

Wanneer een werknemer ziek is, dient de werknemer zich ziek te melden bij zijn werkgever, conform de afspraken die de werkgever en de werknemer daarover zijn gemaakt of zoals zijn vastgelegd in een verzuimreglement. Een werkgever mag een ziekmelding van een werknemer niet zomaar weigeren. De beoordeling of een werknemer al dan niet ziek is, behoort niet tot de bevoegdheid van de werkgever, maar tot die van de bedrijfsarts.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een ziekmelding geweigerd worden. Voor een geldige ziekmelding is het essentieel dat je als werknemer je verplichtingen nakomt.

Situaties waarin een werkgever een ziekmelding mag afwijzen:

Wat te doen bij een geweigerde ziekmelding:

  • Concrete informatie over valse ziekmelding: Als er concrete informatie beschikbaar is die aantoont dat de ziekmelding vals is, bijvoorbeeld wanneer deze is ingediend voor niet-arbeidsgerelateerde redenen.
  • Ziekmelding betreft de omgeving: Als de ziekmelding niet de eigen arbeidsongeschiktheid betreft, maar bijvoorbeeld de zorg voor een ziek familielid. Hiervoor bestaat een ander soort verlof, zoals calamiteitenverlof, of kort- of langdurend zorgverlof.
  • Weigering van informatie: Een werkgever mag een ziekmelding weigeren als de werknemer weigert noodzakelijke informatie te verstrekken.

Wanneer een werkgever de ziekmelding weigert, doet de werknemer er verstandig aan dit schriftelijk te bevestigen via een brief of e-mail. In deze communicatie bevestigt de werknemer zijn ziekte en geeft de werknemer aan dat hij graag wil worden gezien door de bedrijfsarts om de situatie te laten beoordelen.

Belang van de mening van een bedrijfsarts:

Het oordeel van de bedrijfsarts is heel in beginsel dus nodig  om te bepalen of een werknemer daadwerkelijk ziek is. Ook beoordeelt de bedrijfsarts hoe de arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Als de arbeidsongeschiktheid door opzet van de werknemer is ontstaan is de werkgever niet verplicht om het loon van de werknemer door te betalen.

Wilt u meer weten? Bel 055 3030000

Geef een reactie