Wetsvoorstel: Wet betaalbare huur
Wetsvoorstel: Wet betaalbare huur

Wetsvoorstel: Wet betaalbare huur

Afgelopen jaren zijn de prijzen van huurwoningen flink gestegen. Het is voor veel mensen daardoor lastig om een betaalbare huurwoning te vinden. Minister Hugo de Jonge is om die reden met het wetsvoorstel Wet betaalbare huur gekomen.  Dit wetsvoorstel beoogt een aantal veranderingen in de huurmarkt te bewerkstelligen, met als primaire focus het aanpakken van de huurprijzen in het middensegment en het versterken van de positie van huurders.

Regulering van de middenhuur

Een van de belangrijkste aspecten van het wetsvoorstel Wet betaalbare huur is de regulering van de middenhuur. Deze maatregel beoogt de maximale huurprijzen in het middensegment vast te leggen volgens het woningwaarderingsstelsel. Onder het middensegment vallen woningen tot 186 punten. Huurders in het middensegment krijgen daarmee toegang tot de Huurcommissie voor geschillen over onder andere de huurprijs, servicekosten en onderhoud. Dit biedt huurders meer bescherming en zekerheid in een steeds krapper wordende huurmarkt.

Versterking van de positie van huurders

Het wetsvoorstel streeft ook naar een versterking van de rechtspositie van huurders, zowel in de sociale als in de middenhuur. Door het woningwaarderingsstelsel dwingend te maken, worden huurders beter beschermd tegen te hoge huurprijzen en oneerlijke praktijken van verhuurders. Huurders krijgen ruimere toegang tot de Huurcommissie en verhuurders worden verplicht een puntentelling van de huurwoning te overleggen bij het aangaan van een nieuw huurcontract.

Stimulering van betaalbare nieuwbouw

Het kabinet heeft een reeks maatregelen getroffen om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Het wetsvoorstel beoogt investeringen in nieuwe huurwoningen daarmee rendabel te houden. Verhuurders van nieuwbouwwoningen mogen een nieuwbouwopslag van 10% bovenop de huurprijs in rekening brengen. In het woningwaarderingsstelsel is meer aandacht voor de kwaliteit van de huurwoning en de jaarlijkse huurverhoging is gelijk aan de loonontwikkeling + 1%.

Inwerkingtreding

Het is de bedoeling dat het Wet betaalbare huur op 1 juli 2024 in werking treedt. Er bestaat echter nog wel de nodige  kritiek op het wetsvoorstel, zodat onduidelijk of het voorstel erdoor komt.

Meer weten? Bel 055 3030000

Geef een reactie