Airbnb en regeltjes
Airbnb en regeltjes

Airbnb en regeltjes

Airbnb is een platform dat particulieren in staat stelt om hun woningen voor korte periodes te verhuren aan gasten. Airbnb heeft de manier waarop mensen reizen en accommodaties zoeken ingrijpend veranderd. Verhuur van een woning via Airbnb is een leuke en makkelijke manier om extra geld te verdienen. Maar hoe zit het met Airbnb en regeltjes?

Huurbescherming

Een huurder van woonruimte geniet in beginsel huurbescherming. Is een woning eenmaal verhuurt dan krijg je een huurder niet zomaar uit de woning. Dat is de hoofdregel. Op die hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is de verhuur van woonruimte die naar zijn aard slechts van korte duur is. Dit ziet specifiek op verhuur van wisselwoningen en recreatiewoningen. Bij verhuur die naar zijn aard van korte duur is wordt een huurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd. De bepaalde tijd staat van tevoren vast en wordt vermeld in de overeenkomst. Aan de huurovereenkomst worden verder weinig eisen gesteld. In de overeenkomst wordt naast de duur ook vermeld wat er gehuurd wordt en welke huurprijs overeengekomen is. Alleen stellen in de huurovereenkomst dat het een huurovereenkomst betreft die naar zijn aard van korte duur is, is onvoldoende. Het moet daadwerkelijk de bedoeling van partijen zijn om de woning slechts voor korte tijd te (ver)huren.

Eigen woning

Betreft de woning een koopwoning, dan mag de eigenaar in beginsel zelf bepalen wat hij met de woning doet en kan de eigenaar dus ook besluiten de woning te verhuren, al dan niet voor korte duur. Rust op de woning echter een hypotheek dan kan het zijn dat er eerst toestemming gevraagd moet worden aan de hypotheekverstrekker om de woning te verhuren. In de voorwaarden van veel hypotheekverstrekkers staat namelijk dat verhuur niet is toegestaan.

Huurwoning

Betreft de woning een huurwoning, dan mag de huurder de woning niet zonder toestemming onderverhuren. In de wet staat dat niet de hele woning onderverhuurt mag worden. Dit staat ook in veel huurovereenkomsten. Als de woning in strijd met het verbod op onderverhuur toch wordt verhuurd kan dit grote gevolgen hebben, waaronder een boete, winstafdracht of ontbinding van de huurovereenkomst.

Regels gemeente

Veel gemeentes hebben regels opgesteld voor verhuur aan toeristen. In veel gemeenten mag dit niet zomaar. Op grond van de Wet toeristische verhuur van woonruimte kan een gemeente verhuurders verplichten een registratienummer aan te vragen, zodat bij de gemeente bekend is welke woningen worden verhuurd aan toeristen. Daarnaast kan de gemeente op grond van die wet bepalen dat de slechts een maximaal aantal nachten per jaar toeristisch verhuurd mag worden, waarbij ook een meldplicht opgelegd kan worden.

Verzekering

Huurders gaan niet altijd even zorgvuldig met de woning en de spullen in een woning om als de eigenaar van de woning zelf. Het gebeurt nog wel eens dat er schade ontstaat als de woning wordt verhuurd aan toeristen. Veel inboedel- en opstalverzekeringen hebben echter in hun voorwaarden opgenomen dat de schade die wordt veroorzaakt door huurders niet wordt vergoed. Hiervoor zal dan dus een aparte verzekering moeten worden afsluiten.

Conclusie: Airbnb en regeltjes

Het verhuren van je woning aan toeristen lijkt een leuke en makkelijke manier om wat extra geld te verdienen. Aan de verhuur van de woning zitten echter wel een aantal haken en ogen, waar rekening mee moet worden gehouden. Kortom Airbnb en regeltjes gaan hand in hand.

Meer weten? Bel 055 3030000 of check onze nieuws rubriek!

Geef een reactie