Het mediationpakket van Kantoor Dreef
Het mediationpakket van Kantoor Dreef

Het mediationpakket van Kantoor Dreef

Kantoor Dreef richt zich via mediation op het oplossen van conflicten door vooruit te kijken. We focussen niet op het verleden en vastgeroeste standpunten, maar op de belangen en mogelijkheden van de toekomst.

Door de focus te leggen op wat vooruit ligt, verbreden we de horizon voor oplossingen. Ons doel is altijd het behouden of verbeteren van relaties, of het creëren van een stevige basis voor partijen om op een positieve manier uit elkaar te gaan. Mediation bij Kantoor Dreef betekent samenwerken, niet tegenover elkaar staan.

We moedigen partijen aan om creatief te zijn in het vinden van oplossingen. Ervaring leert ons dat oplossingen die samen worden bereikt, duurzamer zijn dan beslissingen die door een rechter worden opgelegd.

Het mediationpakket van Kantoor Dreef bestaat uit intakegesprekken en een mediationtraject conform de reglementen van het MfN tegen een vaste prijs.

De intakegesprekken voeren we altijd individueel met alle partijen. Deze gesprekken kosten € 235* per gesprek en duren doorgaans één tot twee uur.

Als beide partijen besluiten om de mediation voort te zetten, brengen we een aanvullend bedrag van € 1.500* in rekening voor het mediationtraject. We verwachten dat drie gesprekken van maximaal drie uur voldoende zouden moeten zijn om tot een oplossing te komen. Mocht er onverhoopt meer tijd nodig zijn, dan brengen we € 475* per gesprek van maximaal drie uur in rekening.

Indien er minder dan drie gesprekken nodig zijn, of als er binnen deze drie gesprekken geen oplossing wordt gevonden vanwege een te hoog opgelopen conflict, blijft het bedrag van € 1.500* gelden. Wij brengen geen reiskosten of reistijd in rekening, dus u weet van tevoren waar u aan toe bent.

Heeft u interesse in het mediationpakket van Kantoor Dreef bel dan met 055-3030000 of mobiel: 06-54361439.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Geef een reactie