Loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid
Loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid

Loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer een werknemer ziek wordt en daardoor niet in staat is om te werken, rust er op de werkgever een loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid en moet de werkgever verplicht gedurende een bepaalde periode het loon doorbetalen. Dit staat bekend als de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. In Nederland is deze periode wettelijk vastgelegd op 104 weken. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn blijven doorwerken en arbeidsongeschikt worden geldt dat de werkgever maar 6 weken lang het loon hoeft door te betalen.

De werkgever moet op grond van de wet minimaal 70% van het loon doorbetalen. Het eerste jaar moet de werkgever in ieder geval het wettelijke minimumloon betalen. In de CAO of in de arbeidsovereenkomst kan hiervan worden in positieve zin voor de werknemer worden afgeweken. In veel CAO’s staat dan ook dat de werknemer gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid recht heeft op doorbetaling van 100% van zijn loon.

Naast de loondoorbetalingsverplichting heeft de werkgever ook een actieve rol in de re-integratie van de zieke werknemer. Dit houdt in dat de werkgever moet proberen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, hetzij in de eigen functie, hetzij in aangepast werk, passend bij de mogelijkheden van de werknemer.

Indien een werknemer na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt is stopt in beginsel de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, de werknemer kan dan een WIA-uitkering aanvragen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst na 2 jaar beëindigen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Echter, ook na deze twee jaar blijft de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer als de werkgever het dienstverband niet heeft beëindigd. Ook kan er sprake zijn van een loondoorbetalingsverplichting als de werknemer passende arbeid kan verrichten in de onderneming van werkgever. De werkgever moet de werknemer die passende arbeid dan aanbieden.

Kortom, de loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid is een belangrijk aspect van het Nederlandse arbeidsrecht. Het is essentieel voor werkgevers om op de hoogte te zijn van hun verplichtingen en om proactief te handelen om de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen.

Meer weten? Bel 055 3030000

Geef een reactie