Het opzeggen van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte
Het opzeggen van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte

Het opzeggen van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte

Hoe gaat het (tussentijds) opzeggen van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte? Is (tussentijds) opzeggen mogelijk en wat zijn de regels?

Middenstandsbedrijfsruimte of overige bedrijfsruimte

Er zijn twee soorten huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte, namelijk de huur van middenstandbedrijfsruimte, zoals winkels en restaurants en de huur van overige bedrijfsruimte, zoals kantoorruimte en opslag. Voor de huur van middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte gelden andere regels. Ook met betrekking tot de duur en beëindiging daarvan. Of het nu gaat om middenstandsbedrijfsruimte of overige bedrijfsruimte, het opzeggen van een huurovereenkomst vereist zorgvuldige planning en naleving van wettelijke voorschriften.

In dit artikel behandelen we de opzegging van een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte.

Op grond van de wet wordt een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte in beginsel aangegaan voor de duur van vijf jaar, waarna wordt verlengd met wederom vijf jaar. Hierna kan de huurovereenkomst worden voortgezet voor onbepaalde tijd, met een jaarlijkse opzegmogelijkheid, of opnieuw worden verlengd voor telkens vijf jaar.

Zowel de huurder als de verhuurder hebben het recht om de huurovereenkomst van middenstandsbedrijfsruimte tegen het einde van de overeengekomen huurperiode op te zeggen. De wettelijke opzegtermijn bedraagt één jaar. Het tussentijds opzeggen van de huurovereenkomst is niet mogelijk. Een huurovereenkomst voor middenstandsbedijfsruimte kan door de verhuurder echter alleen worden opgezegd op grond van een in de wet genoemde reden. In de wet staan 5 gronden voor opzegging van de huurovereenkomst, te weten:

  • de bedrijfsvoering van huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt;
  • de verhuurder heeft het verhuurde dringend nodig voor eigen gebruik;
  • de huurder stemt niet in met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst m.b.t. het gehuurde;
  • de verhuurder wil een op het verhuurde rustende bestemming verwezenlijken;
  • de redelijke afweging van de belangen van de huurder en de verhuurder.

Het opzeggen van de huurovereenkomst is voor de verhuurder moeilijker na afloop van de eerste termijn van vijf jaar dan na afloop van de tweede termijn. Na afloop van de eerste termijn kan de verhuurder immers alleen opzeggen als de bedrijfsvoering van huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt of als de verhuurder het gehuurde dringend nodig voor eigen gebruik. Slechts twee van de in de wet genoemde gronden kunt u als verhuurder dus gebruiken als opzeggrond tegen het einde van de eerste vijfjaarstermijn.

Hoe?

In veel huurovereenkomsten is bepaald dat de huurovereenkomst kan worden opgezegd door middel van een aangetekende brief of door middel van een deurwaardersexploot. Ook als niet in de huurovereenkomst is opgenomen dat er moet worden opgezegd door middel van een aangetekende brief of door middel van een deurwaardersexploot is het verstandig om dit te doen, zodat er bewijs is dat de huurovereenkomst daadwerkelijk is opgezegd.

Opzeggen met wederzijds goedvinden

Zoals hiervoor aangegeven is het niet mogelijk om de huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte tussentijds op te zeggen. Opzegging kan alleen na afloop van de overeengekomen duur. Het is echter wel mogelijk om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen als zowel de huurder als de verhuurder dat goedvinden, Dat wordt beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. Dit wordt veelal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Conclusie

Voor de huur van middenstandsbedrijfsruimte gelden veel regels en de huurovereenkomst kan niet eenvoudig worden beëindigd door de verhuurder.

Meer weten? Bel 055 3030000.

Geef een reactie