Uitbetalen van vakantiedagen, mag dat?
Uitbetalen van vakantiedagen, mag dat?

Uitbetalen van vakantiedagen, mag dat?

Sommige werknemers willen hun vakantiedagen liever laten uitbetalen. In welke gevallen mag je overgaan tot uitbetalen van vakantiedagen en waar moet rekening mee worden gehouden? Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantiedagen waar iedere werknemer recht op heeft is gelijk aan vier maal het aantal uren dat hij/zij per week werkt. Als een werknemer 40 uur per week werkt, heeft hij dus recht op ten minste 160 vakantie-uren per jaar.

Vaak is in de cao of in de arbeidsovereenkomst bepaald dat de werknemer naast de wettelijke vakantiedagen ook recht heeft op bovenwettelijke vakantiedagen.

Vakantie is noodzakelijk voor herstel, zodat werknemers gezond blijven. Werkgevers moeten werknemers dan ook in de gelegenheid stellen om hun vakantiedagen op te nemen. Lang niet alle werknemers nemen al hun vakantiedagen op. Sommige werknemers willen hun vakantiedagen liever laten uitbetalen. In welke gevallen mag dit en waar moet rekening mee worden gehouden bij de uitbetaling van vakantiedagen?

Wettelijke Vakantiedagen

Bij wettelijke vakantiedagen geldt dat deze in principe binnen zes maanden na het jaar waarin deze zijn opgebouwd moeten worden opgenomen. Als een werknemer vakantiedagen niet opneemt binnen deze periode, kunnen deze dagen komen te vervallen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden uitbetaald gedurende het dienstverband. De reden hiervan is om werknemers te stimuleren deze dagen op te nemen. Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen mogen alleen worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband.

Bovenwettelijke Vakantiedagen

De regels voor uitbetaling van bovenwettelijke vakantiedagen verschilt van de regels voor uitbetaling van wettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen mogen ook tijdens het dienstverband worden uitbetaald. Een werkgever mag een werknemer hiertoe echter niet dwingen en andersom geldt ook dat een werknemer niet kan eisen van een werkgever dat zijn bovenwettelijke vakantiedagen gedurende zijn dienstverband worden uitbetaald.  Deze mogelijkheid moet tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen zijn.

Salaris

Vaak wordt bij de uitbetaling van vakantiedagen uitgegaan van het vaste bruto basissalaris. De Hoge Raad heeft in 1990 al bepaald dat bij de uitbetaling van vakantiedagen ook rekening dient te worden gehouden met toeslagen, zoals vakantietoeslag, een dertiende maand en het gemiddelde van eventuele in het verleden uitgekeerde bonussen. Onlangs heeft het gerechtshof Amsterdam ook bepaald dat bij de uitbetaling van vakantiedagen rekening moet worden gehouden met overwerk bij verplicht structureel overwerk.

Conclusie

Het uitbetalen van vakantiedagen mag slechts in bepaalde gevallen en is aan strikte regels gebonden.

Meer weten? Bel 055 3030000

Geef een reactie