Via Kantoor Dreef uw eigen externe vertrouwenspersoon inhuren
Via Kantoor Dreef uw eigen externe vertrouwenspersoon inhuren

Via Kantoor Dreef uw eigen externe vertrouwenspersoon inhuren

Via Kantoor Dreef uw eigen externe vertrouwenspersoon inhuren? Op 23 mei 2023 heeft de Tweede Kamer een belangrijke beslissing genomen. Ze hebben een wetsvoorstel van Kamerlid Maatoug aangenomen dat bedrijven met 10 of meer medewerkers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Voor de kleinere bedrijven met minder dan 10 werknemers geldt deze regel nog niet, dus die kunnen nog even opgelucht ademhalen. Overigens ligt het voorstel nu nog ter goedkeuring bij de Eerste Kamer, het is nog even afwachten of en wanneer het voorstel wordt ingevoerd.

De basis van het idee komt uit de Arbeidsomstandighedenwet, die zegt dat elke werkplek veilig en gezond moet zijn. De wet benadrukt ook dat seksuele intimidatie voorkomen moet worden. Om dit te bereiken, moeten werkgevers goed in kaart brengen wat de risico’s op de werkvloer zijn door een risico-inventarisatie en -evaluatie te doen. Als uit die inventarisatie blijkt dat er een risico is op psychosociale arbeidsbelasting, waaronder seksuele intimidatie, dan moet er een concreet plan komen om dit aan te pakken.

Met het nieuwe wetsvoorstel moeten dus alle bedrijven met minimaal 10 medewerkers iemand aanwijzen die optreedt als vertrouwenspersoon. Dat kan iemand binnen het bedrijf zijn, maar ook iemand van buitenaf, of een combinatie van beide. Kleine bedrijven kunnen dit misschien samen op brancheniveau regelen. Ook belangrijk: de keuze en de positie van de vertrouwenspersoon moet worden goedgekeurd door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

De vertrouwenspersoon krijgt verschillende taken:

  • Werknemers opvangen, begeleiden en adviseren.
  • Deskundigen inschakelen bij conflicten over ongewenst gedrag.
  • Adviseren over verdere stappen en nazorg bieden.
  • Knelpunten signaleren in het beleid tegen ongewenste omgangsvormen.
  • Informatie en voorlichting geven over wat wel en niet kan.
  • Jaarlijks een verslag uitbrengen over de bevindingen.

Het wetsvoorstel treedt niet meteen in werking. Bedrijven krijgen afhankelijk van hun grootte 4 tot 12 maanden de tijd om alles te regelen. Dit geeft vooral de kleinere bedrijven wat meer ruimte om alles goed op een rijtje te zetten.

Tot slot, over vijf jaar komt er een evaluatie om te kijken of deze verplichting ook moet gaan gelden voor de echt kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers, zonder dat het te zwaar voor ze wordt.

Waarom zou je als ondernemer nu al een externe vertrouwenspersoon inhuren? Nou, anticiperen op de nieuwe wetgeving kan voor u als ondernemer geen kwaad. Immers, een vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers die problemen ervaren op het werk, zoals pesterijen of grensoverschrijdend gedrag. Een vertrouwenspersoon is zowel een luisterend oor als degene die actie onderneemt als dat nodig is. Dit helpt om te voorkomen dat zaken echt uit de hand lopen. Een externe vertrouwenspersoon inhuren is een goede optie, omdat een externe persoon meer afstand heeft tot de werkvloer, onafhankelijk is en je gebruik kunt maken van de diensten daar waar het nodig is.

Het hebben van een vertrouwenspersoon kan echt een verschil maken. Het zorgt voor een positieve sfeer waarin medewerkers zich gesteund voelen, wat ziekteverzuim kan verminderen. Ook verhoogt het de tevredenheid en loyaliteit van je personeel, wat weer goed is voor hun productiviteit. Plus, het vermindert juridische risico’s door goed om te gaan met klachten.

Kantoor Dreef hanteert speciale tarieven voor het inhuren van een vertrouwenspersoon en kan u tevens helpen bij het opstellen van de benodigde reglementen.

Meer weten? bel 055 3030000

Geef een reactie