De ‘as is-where is’-clausule in een koopovereenkomst
De ‘as is-where is’-clausule in een koopovereenkomst

De ‘as is-where is’-clausule in een koopovereenkomst

Bij de koop en verkoop van onroerend goed wordt vaak door de verkoopmakelaar een koopovereenkomst opgesteld. Makelaars gebruiken daarvoor meestal een standaard model koopovereenkomst. Welke rol speelt de ‘as is-where is’ clausule is een bepaling in een koopovereenkomst?

In die koopovereenkomst staat bijna altijd dat de onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik.  Daarnaast staat er vaak in dat gebreken die het normale gebruik belemmeren en die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst komen voor rekening en risico van koper.  Voor gebreken die het normale gebruik belemmeren en die niet aan koper bekend of kenbaar waren op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst is verkoper uitsluitend aansprakelijk voor de herstelkosten.’

Soms wil je als verkoper eigenlijk weinig of helemaal geen garanties geven, bijvoorbeeld als de onroerende zaak heel oud is of al veel verschillende eigenaren heeft gekend. In een dergelijk geval weet je vaak niet goed hoe de bouwkundige staat van de woning is en of alle verbouwingen correct zijn verlopen. Makelaars nemen dan soms een ‘as is-where is’ clausule op in de koopovereenkomst.

Wat is een ‘as is-where is’ clausule?

Een ‘as is-where is’ clausule is een bepaling in een koopovereenkomst waarin wordt verklaard dat de koper de woning koopt in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van overdracht. Met andere woorden, de verkoper geeft geen garanties met betrekking tot de onroerende zaak. De koper aanvaardt de onroerende zaak “zoals deze is” en neemt alle risico’s met betrekking tot eventuele gebreken of tekortkomingen op zich.

De ‘as is-where is’ clausule is overgewaaid uit de VS. In Nederland is het geen juridisch begrip. Staat er een ‘as is-where is’ clausule in de overeenkomst en ontstaat daar een discussie over, dan zal een rechter nagaan wat partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld met die clausule. Ziet de clausule bijvoorbeeld alleen op de bouwkundige en technische toestand van de onroerende zaak of bijvoorbeeld ook op de juridische, milieukundige en fiscale en feitelijke toestand?

Het is dan ook belangrijk dat in de clausule zo duidelijk mogelijk wordt geformuleerd wat partijen bedoelen.

Onderzoeksplicht van de koper

Aangezien de verkoper met een ‘as is-where is’ clausule geen garanties wil verstrekken, rust er een zwaardere onderzoeksplicht op de koper. Het is aan de koper om grondig en uitgebreid onderzoek te doen naar de staat van de woning voordat hij de koopovereenkomst ondertekent. Het is raadzaam om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren om eventuele verborgen gebreken op te sporen en navraag te doen bij de gemeente.

Conclusie

Het is belangrijk om de ‘as is-where is’clausule duidelijk te formuleren. Daarnaast moet een koper zich bewust zijn van de consequenties die een dergelijke clausule kan hebben en dus extra grondig onderzoek doen voor koopovereenkomst te ondertekenen.

Wilt u meer weten over de ‘as is-where is’clausule bel 055 3030000 of stuur een email naar Ellen@kantoordreef.nl

Geef een reactie