Herplaatsing
Herplaatsing

Herplaatsing

Een werkgever mag een werknemer alleen ontslaan als herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere geschikte functie niet mogelijk is.

De verplichting om een werknemer te herplaatsen geldt niet als dit niet mogelijk is of als het niet redelijk is om te verwachten. Bijvoorbeeld, herplaatsing is niet redelijk als een werknemer op staande voet wordt ontslagen, wegens verwijtbaar gedrag of tijdens de proeftijd.

Werkgevers moeten de herplaatsingsverplichting serieus nemen. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, wordt dit gecontroleerd door het UWV of de kantonrechter om te zien of de werkgever aan zijn herplaatsingsverplichting heeft voldaan. De werkgever moet aantonen dat hij heeft gezocht naar mogelijkheden om de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere geschikte functie te plaatsen. Een functie is geschikt als deze past bij de opleiding, ervaring en vaardigheden van de werknemer. Er wordt gekeken naar bestaande vacatures, maar ook naar verwachte vacatures binnen een redelijke termijn, gelijk aan de wettelijke opzegtermijn.

Daarnaast moeten geschikte functies worden overwogen die momenteel worden vervuld door werknemers met tijdelijke contracten, uitzendkrachten of ingeleende werknemers van derden. Deze werknemers moeten plaatsmaken voor de werknemer met een vast contract die herplaatst moet worden.

De werkgever moet zich actief inspannen om de werknemer te herplaatsen, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan en concrete geschikte functies aan te bieden. Als de werkgever deel uitmaakt van een groep, moeten ook passende functies bij andere onderdelen van de groep aan de werknemer worden aangeboden. Van grote bedrijven wordt dan ook veel verwacht.

Als niet aan de herplaatsingsverplichting wordt voldaan, kan het UWV een ontslagaanvraag afwijzen en kan de kantonrechter een ontbindingsverzoek afwijzen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Brocatus via telefoonnummer 055 3030000 of per e-mail ellen@kantoordreef.nl.

Geef een reactie