Maximering huurprijsverhogingen
Maximering huurprijsverhogingen

Maximering huurprijsverhogingen

Sinds 1 mei 2021 geldt de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Deze wet beperkt de mogelijkheden van verhuurders om de huur van woonruimte jaarlijks te verhogen. Verhuurders mogen de huur slechts met een maximum percentage verhogen. De maximering geldt voor zowel nieuwe huurovereenkomsten als bestaande huurovereenkomsten. Er kan in de huurovereenkomst niet worden afgeweken van deze wettelijke regeling. Dit maximum geldt dus ook als er een hoger percentage is opgenomen in de huurovereenkomst.

Deze wet heeft huurders de afgelopen jaren beschermt tegen hoge huurprijsverhogingen. Huurders kregen hierdoor meer duidelijkheid over hun woonlasten.

In 2023 is de wet geëvalueerd en is geconcludeerd dat er nog steeds een noodzaak bestaat voor maximering van huurprijsverhogingen. Het was de bedoeling dat de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten slechts zou gelden tot 1 mei 2024, maar de looptijd van deze wet is verlengd tot 1 mei 2029.

Dit heeft tot gevolg dat de huurprijzen van woonruimte in 2024 met maximaal 5,5% mogen worden verhoogt. De maximering geldt voor zowel nieuwe huurovereenkomsten als bestaande huurovereenkomsten.

Daarnaast is de verjaringstermijn voor het met terugwerkende kracht verhogen van de huur aangepast. Een verhuurder kan alleen de huur met terugwerkende kracht verhogen als de verhuurder de huurder jaarlijks heeft geinformeerd over de verhoging. Als de verhuurder de huurder heeft geinformeerd over de jaarlijkse huurverhoging dan mag de verhuurder de jaarlijkse huurverhogingen van de laatste 2 jaar alsnog doorvoeren. Heeft de verhuurder de huurder niet jaarlijks geïnformeerd, dan kan de verhuurder alleen de gemiste huurverhoging van de laatst verstreken 12 maanden alsnog doorvoeren. 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Geef een reactie