Subsidieregeling voor de Wet bescherming klokkenluiders
Subsidieregeling voor de Wet bescherming klokkenluiders

Subsidieregeling voor de Wet bescherming klokkenluiders

Sinds 1 februari 2024 bestaat een subsidieregeling voor de Wet bescherming Klokkenluiders. De subsidieregeling biedt kosteloze rechtsbijstand en mediation voor de melder van een vermoeden van een misstand als bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders. Financiering vindt plaats via de Raad voor Rechtsbijstand.

Hoe het werkt: Als je vermoedt dat er sprake is van een misstand, kun je bij het Huis voor Klokkenluiders terecht. Hun adviesafdeling beoordeelt jouw situatie. Als zij concluderen dat er inderdaad een redelijk vermoeden van een misstand is, ontvang je een dienstverleningsbrief waarmee je recht hebt op ondersteuning.

Wie komen in aanmerking?

  1. Personen die een misstand gemeld hebben.
  2. Personen die overwegen een misstand te melden.
  3. Betrokken derden, zoals collega’s of familieleden die nadelige gevolgen kunnen ondervinden.
  4. Ondersteuners van de melder, zoals vertrouwenspersonen of vakbondsvertegenwoordigers.

Aanvragen van ondersteuning: Rechtsbijstand en mediation zijn beschikbaar voor alle fasen van het geschilproces, maar alleen na ontvangst van een verwijzingsbrief van het Huis voor Klokkenluiders. Deze brief bevestigt de noodzaak voor ondersteuning vanwege mogelijke benadeling door de melding.

Bijzonderheden van de subsidieregeling voor de Wet bescherming klokkenluiders:

  • Geen inkomens- of vermogenseisen.
  • Geen eigen bijdrage vereist.
  • Geen resultaatsbeoordeling van toepassing.
  • Voor mediation is tevens de instemming van de werkgever nodig.

Deelname van advocaten en mediators: Advocaten en mediators die deelnemen aan deze regeling staan geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Kantoor Dreef Advocatuur & mediation neemt deel aan deze regeling. Ellen Brocatus staat geregistreerd als advocaat en Christa Dreef staat geregistreerd als mediator.

Dankzij deze regeling kun je als melder van een misstand rekenen op volledige ondersteuning, zonder zorgen over de kosten.

Neem voor meer informatie over de Subsidieregeling voor de Wet bescherming klokkenluiders contact met ons op! Bel 055-3030000


Geef een reactie