Het nut van mediation
Het nut van mediation

Het nut van mediation

In een wereld waar conflicten onvermijdelijk zijn, biedt mediation een effectieve manier om geschillen op te lossen. Mediation wint aan populariteit vanwege de vele voordelen die het biedt ten opzichte van traditionele rechtszaken. Wat is het nut van mediation, is een vraag die wij vaak gesteld krijgen. Wel, kort gezegd, mediation kan bijdragen aan het oplossen van conflicten op een efficiënte en harmonieuze manier.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij een neutrale derde partij, de mediator, de betrokken partijen helpt om tot een gezamenlijk aanvaardbare oplossing te komen. In tegenstelling tot een rechter of arbiter, neemt de mediator geen beslissingen, maar faciliteert het gesprek en helpt de partijen om hun eigen oplossing te vinden.

Voordelen van mediation

 1. Kostenbesparing
  • Lagere kosten: Mediation is doorgaans goedkoper dan een gerechtelijke procedure. De kosten worden vaak gedeeld door de partijen, wat een aanzienlijke besparing kan opleveren.
  • Tijdsefficiëntie: Rechtszaken kunnen maanden of zelfs jaren duren, terwijl mediation vaak in enkele sessies kan worden afgerond.
 2. Flexibiliteit en Controle
  • Maatwerk oplossingen: De betrokken partijen hebben meer controle over de uitkomst, aangezien zij zelf de oplossing bedenken in plaats van deze opgelegd te krijgen door een rechter.
  • Flexibele planning: Mediation sessies kunnen worden gepland op momenten die voor beide partijen uitkomen, in tegenstelling tot de vaste tijdschema’s van de rechtbank.
 3. Vertrouwelijkheid
  • Privé proces: Mediation is een vertrouwelijk proces, wat betekent dat de besproken kwesties en uiteindelijke overeenkomst niet openbaar worden gemaakt. Dit in tegenstelling tot gerechtelijke uitspraken die vaak openbaar toegankelijk zijn.
  • Bescherming van relaties: Door de vertrouwelijke en vrijwillige aard van mediation, worden relaties vaak minder beschadigd, wat vooral belangrijk is in zakelijke of familiale contexten.
 4. Effectiviteit
  • Hoge succesratio: Onderzoeken tonen aan dat mediation een hoge slagingskans heeft. Partijen die hun eigen oplossing creëren, zijn vaak meer geneigd deze na te leven.
  • Duurzame oplossingen: Omdat de betrokkenen zelf actief deelnemen aan het proces en de uitkomst, zijn de oplossingen vaak duurzamer en meer bevredigend voor beide partijen.

Wanneer is mediation geschikt?

Mediation is geschikt voor een breed scala aan conflicten, waaronder:

 • Familiegeschillen: Scheidingen, voogdijkwesties en erfenisconflicten.
 • Arbeidsconflicten: Meningsverschillen tussen werkgevers en werknemers, waaronder ontslagen en arbeidsvoorwaarden, maar ook discussie over re-integratie en ziekmeldingen.
 • Zakelijke conflicten: Geschillen tussen bedrijven, partners of aandeelhouders.
 • Gemeenschapsconflicten: Problemen binnen de gemeenschap of buurt, zoals burenruzies.
 • Overheidsconflicten: Discussies met overheidsorganen over vergunningen, ruimtelijke ordening, uitkeringen, toeslagen etc.

Conclusie aangaande het nut van mediation

Mediation biedt een waardevol alternatief voor het traditionele juridische systeem, met voordelen zoals kostenbesparing, flexibiliteit, vertrouwelijkheid en effectiviteit. Dat is het nut van mediation. Het proces stelt partijen in staat om zelf controle te houden over de uitkomst en leidt vaak tot duurzame en bevredigende oplossingen. Of het nu gaat om familie-, arbeids-, overheids-, zakelijke of gemeenschapsconflicten, mediation kan een effectieve manier zijn om geschillen op te lossen en relaties te beschermen.

Door te kiezen voor mediation, kiezen partijen voor een constructieve en respectvolle benadering van conflictresolutie. Het is een investering in een vreedzamere en efficiëntere manier om geschillen aan te pakken, wat uiteindelijk bijdraagt aan een harmonieuze samenleving.

Wilt u meer informatie over mediation bel dan met Christa Dreef