Disfunctioneren
Disfunctioneren

Disfunctioneren

Het ontslaan van een werknemer wegens disfunctioneren is in Nederland aan strikte regels gebonden. Werkgevers dienen eerst de betreffende werknemer een eerlijke kans te geven om zijn of haar functioneren te verbeteren. Een gestructureerd verbeterplan, onderdeel van een gedegen dossieropbouw, is hierbij van essentieel belang. Hier volgt een overzicht van hoe een effectief verbeterplan eruit kan zien.

Het Verbeterplan in Context

Een verbeterplan moet worden geïntegreerd in een bredere dossieropbouw, waarbij voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en/of personeelbeoordelingen als basis dienen. Samen met de resultaten van het verbeterplan vormt dit dossier een solide basis in het geval dat ontslag onvermijdelijk blijkt.

Duidelijke Communicatie en Documentatie

De werkgever moet de werknemer tijdig informeren over het disfunctioneren en voldoende mogelijkheden bieden om het functioneren te verbeteren, zoals vereist door de wet. Het vastleggen van de voortgang in het verbetertraject biedt beide partijen ook inzicht in het verwachte resultaat.

Kritische Blik van de Rechter

Bij een eventueel ontslag zal de rechter de zorgvuldigheid van het verbetertraject nauwlettend beoordelen. Enkele punten waar de rechter op let zijn:

 • Duidelijke beoordeling van het functioneren.
 • Concrete feedback aan de werknemer over verbetergebieden.
 • Schriftelijke melding van mogelijke consequenties bij uitblijven van verbeteringen.
 • Ondersteuning aangeboden aan de werknemer, zoals coaching of cursussen.
 • Bewijs van disfunctioneren, mogelijk aangevuld met verklaringen van klanten of collega’s.

Samenstellen van het Verbeterplan

Hoewel het opstellen van een verbeterplan een gezamenlijke inspanning kan zijn, is het cruciaal dat de werkgever de mogelijkheid tot verbetering faciliteert. Het plan dient heldere afspraken te bevatten, waaronder:

 • Aanleiding en verbeterpunten.
 • Concrete afspraken over ondersteuning en begeleiding.
 • Realistische periode en evaluatiemomenten.
 • Verwachte consequenties bij onvoldoende verbetering.

Eisen aan het Verbeterplan

Het plan moet concreet en meetbaar zijn, met een realistische tijdsduur en ondersteuning indien nodig. Tijdens het traject moeten regelmatige evaluaties plaatsvinden, waarbij de werknemer de kans krijgt zijn of haar mening te geven.

Stappen van het Verbetertraject

 1. Gesprek over disfunctioneren, inclusief vastlegging in een verslag.
 2. Samenstellen van het verbeterplan, met duidelijke doelen en taken.
 3. Tussentijdse evaluaties en aanpassingen indien nodig.
 4. Afrondend gesprek om de voortgang te beoordelen.

Door een gestructureerd en goed gedocumenteerd verbetertraject te volgen, kunnen werkgevers zowel de werknemer als zichzelf beschermen in het geval van ontslag wegens disfunctioneren. Voor meer advies bel met Kantoor Dreef Advocatuur & Bemiddeling: 055-3030000

Geef een reactie