Pestgedrag op de Werkvloer?
Pestgedrag op de Werkvloer?

Pestgedrag op de Werkvloer?

Pestgedrag op de werkvloer kan een ernstige impact hebben op het welzijn van medewerkers en de productiviteit van een organisatie. Een proactieve aanpak en een sterke bedrijfscultuur zijn essentieel om een veilige en inclusieve werkomgeving te creëren. Dit artikel biedt praktische stappen voor managers en HR-professionals om pestgedrag te herkennen en effectief aan te pakken.

Belang van Managementactie

Het optreden van management is cruciaal in het voorkomen van pestgedrag. Leiders moeten niet alleen een duidelijke afkeuring van pesten uitstralen, maar ook toegankelijk zijn zodat medewerkers zich vrij voelen om hun zorgen te uiten. Dit vereist:

 • Direct ingrijpen: Managers moeten pestgedrag direct aanpakken zodra het zich voordoet.
 • Open communicatie: Een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om problemen te melden is essentieel.

Implementatie van een Gedragscode

Een duidelijke gedragscode die goede omgangsvormen bevordert, is een effectief middel om pestgedrag te voorkomen. Belangrijke elementen van zo’n code zijn:

 • Aanstellen van een vertrouwenspersoon: Medewerkers moeten weten bij wie ze terecht kunnen met problemen.
 • Inclusie in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E): Zorg dat aandacht voor pestgedrag deel uitmaakt van de RI&E.

Signalen van Pestgedrag op de Werkvloer en Actiestappen

 1. Hoog ziekteverzuim:
  • Voer een analyse van het ziekteverzuim uit en houd verzuimgesprekken.
  • Schakel zo nodig bedrijfsmaatschappelijk werk of een Arbo-deskundige in.
 2. Groepsvorming en kliekjes:
  • Verdeel opdrachten anders en herstructureer samenwerkingsverbanden.
  • Stimuleer vernieuwing in de organisatie om groepsdynamiek te doorbreken.
 3. Intimidatie en teruggetrokken gedrag:
  • Zorg dat managers en vertrouwenspersonen een luisterend oor bieden.
  • Voer een lik-op-stuk-beleid bij geconstateerd pestgedrag.
 4. Geintjes ten koste van anderen:
  • Grijp in bij humor die overgaat in vernedering, vooral als dit leidt tot seksuele intimidatie of racisme.
 5. Roddelen:
  • Tegen roddelen optreden door openheid en transparantie te bevorderen binnen teams.
 6. Wij-zij cultuur en racisme:
  • Maak deze zaken bespreekbaar tijdens afdelingsoverleggen.
  • Laat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging aandringen op anti-discriminatiebeleid.

Conclusie

Effectief management en een duidelijk personeelsbeleid zijn essentieel om een veilige en positieve werkplek te creëren waar pestgedrag geen kans krijgt. Door bovenstaande stappen te volgen, kunnen organisaties een omgeving creëren waar iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Heeft u hulp nodig bij opstellen van een gedragscode of of beleidsplan of wilt u een protocol grensoverschrijdend gedrag opstellen en invoeren? Bel dan met Kantoor Dreef Advocatuur & Mediation: 055-3030000

Geef een reactie