Thuiswerken
Thuiswerken

Thuiswerken

Thuiswerken is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Vooral sinds de Coronapandemie werken meer mensen één of meerdere dagen vanuit huis. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke juridische aspecten van thuiswerken.

Recht op thuiswerken?

Er is geen wettelijk recht dat het voor werknemers mogelijk maakt om thuis te werken. Werknemers kunnen op grond van de Wet Flexibel Werken wel een verzoek indienen bij hun werkgever tot aanpassing van de arbeidsplaats. De werkgever is echter niet verplicht om het verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats in te willigen. De werkgever is slechts verplicht het verzoek in overweging te nemen. Het verzoek mag worden afgewezen nadat de werkgever met de werknemer overleg over het verzoek heeft gehad. Als de werkgever het verzoek afwijst moet hij de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Ook moet de werkgever zijn beslissing motiveren.  

Veilige en gezonde werkomgeving

Als werknemers thuis mogen werken geldt dat werkgevers verantwoordelijk blijven voor een veilige en gezonde werkomgeving, zelfs wanneer ze op afstand werken. Dit omvat het verstrekken van ergonomische apparatuur, het waarborgen van een veilige werkomgeving en het bieden van training en ondersteuning om gezondheidsproblemen te voorkomen die verband houden met thuiswerken, zoals RSI of oogvermoeidheid.

Vertrouwelijkheid

Werkgevers moeten er daarnaast voor zorgen dat werknemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot het beschermen van vertrouwelijke informatie.

Thuiswerkreglement en thuiswerkovereenkomst

Voor werkgevers is het verstandig om een thuiswerkreglement op te stellen, waarin regels worden vastgelegd waaraan werknemers zich moeten houden als zij thuis werken. Daarnaast kunnen met de werknemer individuele afspraken worden gemaakt welke worden vastgelegd in een thuiswerkovereenkomst.

Heeft u interesse in een thuiswerkreglement of een thuiswerkovereenkomst? Neem dan contact met ons op!

Geef een reactie