Pre-mediation en ziekteverzuimgesprekken
Pre-mediation en ziekteverzuimgesprekken

Pre-mediation en ziekteverzuimgesprekken

Ziekteverzuim kan een aanzienlijke impact hebben op organisaties, zowel financieel als operationeel. Medewerkers die zich vaak ziekmelden, belasten de organisatie en hun collega’s. Want het werk moet worden verdeeld, vervangers ingehuurd, roosters omgegooid. Dat kost tijd, geld en legt druk op medewerkers die steeds weer in moeten springen voor hun veelvuldig zieke collega. Het voeren van ziekteverzuimgesprekken is een cruciale stap om de onderliggende oorzaken van verzuim te achterhalen en passende oplossingen te vinden. Echter, soms is preventie beter dan genezen. Het integreren van pre-mediation en ziekteverzuimgesprekken kan een waardevolle aanvulling zijn in het beleid van een organisatie om ziekteverzuim te verminderen.

Wat is pre-mediation?

Pre-mediation is een proces dat plaatsvindt voordat een situatie uit de hand loopt. Het biedt een gestructureerde en neutrale omgeving waarin de betrokkenen mogelijke problemen kunnen bespreken voordat ze te groot worden. Het doel is om de onderliggende problemen te vinden, begrip te bevorderen en oplossingen te verkennen voordat een conflict ontstaat.

Tijdens pre-mediation komen een neutrale derde partij, zoals een mediator, en de partijen met een mogelijk probleem samen. Ze richten zich op het begrijpen van elkaars belangen, zorgen en behoeften. Dit proces omvat vaak het stellen van open vragen, actief luisteren en het zoeken naar gemeenschappelijke doelen en oplossingen.

Het doel van pre-mediation is niet om meteen een oplossing te vinden, maar om een basis te leggen voor verdere discussie. Het helpt de partijen om elkaar beter te begrijpen en constructief te communiceren.

Het verbinden van ziekteverzuimgesprekken met pre-mediation

Door pre-mediation te integreren in het proces van ziekteverzuimgesprekken, kunnen organisaties proactief problemen aanpakken voordat ze leiden tot frequent verzuim. Hier zijn enkele manieren waarop dit kan worden bereikt:

  1. Vroegtijdige interventie: zodra een patroon van frequent verzuim wordt waargenomen, kan pre-mediation worden ingezet om potentiële conflicten of problemen te identificeren die het verzuim kunnen veroorzaken. Dit stelt managers en HR-professionals in staat om vroegtijdig in te grijpen en ondersteuning te bieden voordat het verzuim escaleert.
  2. Ondersteuning en begrip: pre-mediation biedt een gestructureerde omgeving waarin werknemers zich gehoord en begrepen voelen. Door open communicatie en actief luisteren kunnen managers en werknemers samenwerken om de onderliggende oorzaken van verzuim te identificeren en passende oplossingen te vinden.
  3. Preventieve maatregelen: naast het identificeren van problemen, biedt pre-mediation ook de mogelijkheid om preventieve maatregelen te bespreken en te implementeren. Dit kunnen beleidsveranderingen zijn, flexibele werktijden, wellnessprogramma’s of andere ondersteunende maatregelen die het verzuim kunnen verminderen.
  4. Versterking van de werkplekcultuur: door pre-mediation te integreren in het proces van ziekteverzuimgesprekken, wordt de focus verschoven van reactief naar proactief. Dit draagt bij aan een cultuur van openheid, begrip en samenwerking, wat de algehele werksfeer en betrokkenheid van werknemers ten goede komt.

Conclusie

Het integreren van pre-mediation en ziekteverzuimgesprekken biedt organisaties een waardevol instrument om verzuim te verminderen en een gezonde werkomgeving te bevorderen. Door vroegtijdige interventie, ondersteuning en het verkennen van preventieve maatregelen kunnen managers en HR-professionals proactief problemen aanpakken en de algehele welzijn en productiviteit van werknemers verbeteren. Kantoor Dreef Advocatuur & Mediation kan u in dit proces ondersteunen. Meer informatie? Bel 055-3030000

Geef een reactie