Wat is een passende functie in het kader van herplaatsing
Wat is een passende functie in het kader van herplaatsing

Wat is een passende functie in het kader van herplaatsing

Wanneer een werkgever het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, moet daar een redelijke grond voor zijn en moet herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, eventueel met scholing, in een andere passende functie niet mogelijk zijn.

In deze blog bespreken we wanneer een functie als passend wordt beschouwd.

Wat is een passende functie?

Een passende functie is een functie waarvoor de werknemer qua opleiding, ervaring en vaardigheden passend is. Hierbij wordt gekeken naar de individuele mogelijkheden van de werknemer. De werkgever dient daarom een herplaatsingsgesprek te voeren om deze mogelijkheden te bespreken.

Bij het beoordelen van de passendheid van een functie wordt gekeken naar de opleiding, ervaring en vaardigheden van de werknemer. Dit kan betekenen dat de functie op hetzelfde niveau ligt als de huidige functie van de werknemer, maar het kan ook lager of hoger zijn. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer zijn vaardigheden kan gebruiken en indien nodig verder kan ontwikkelen, mogelijk door middel van scholing.

De duur en kosten van scholing spelen een rol bij het bepalen van het scholingsaanbod. De financiële positie van de onderneming is hierbij relevant.

Een passende functie moet ook redelijke salaris- en arbeidsvoorwaarden bieden, vergelijkbaar met de oude functie tenzij daar objectieve redenen voor zijn.

De afstand tussen de nieuwe functie en de woonplaats van de werknemer kan van invloed zijn op de passendheid van de functie. Als de reisafstand aanzienlijke problemen veroorzaakt voor de werknemer, kan de functie als niet passend worden beschouwd.

Tenslotte moet bij herplaatsing rekening worden gehouden met de carrièreperspectieven van de werknemer. Als de nieuwe functie geen groei- of ontwikkelingsmogelijkheden biedt, kan dit de passendheid ervan beïnvloeden.

Wil je meer weten? bel dan 055-3030000 of check onze nieuw rubriek: Nieuws

Geef een reactie