Het nut van algemene voorwaarden
Het nut van algemene voorwaarden

Het nut van algemene voorwaarden

Een vraag die vaak aan ons gesteld wordt is: wat is het nut van algemene voorwaarden? en: heb ik ze wel nodig?

In algemene voorwaarden worden de randvoorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst opgenomen. Het betreft voorwaarden waarover je liever niet gelijk praat met een nieuwe klant of die je wellicht vergeet te bespreken, zoals aansprakelijkheid, betalingsvoorwaarden en het stellen van zekerheden.
Hoewel in de algemene voorwaarden dus niet de kern van de overeenkomst is geregeld, worden in de algemene voorwaarden wel belangrijke afspraken vastgelegd die veel ellende in de toekomst kunnen voorkomen. Algemene voorwaarden bieden duidelijkheid, zekerheid en beperken risico’s. Heb je ze dus nodig als ondernemer? Jazeker!

Het hebben van algemene voorwaarden is echter niet voldoende. Algemene voorwaarden moeten ook van toepassing worden verklaard en de algemene voorwaarden moeten aan de andere partij ter beschikking worden gesteld, zodat deze daarvan kennis kan nemen. Vergeet je dit te doen dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing.

Algemene voorwaarden van toepassing verklaren en ter hand stellen

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden moet worden overeengekomen bij het sluiten van een overeenkomst. Als dit niet gebeurt, dan maken de algemene voorwaarden geen onderdeel van de overeenkomst uit en kan er geen beroep worden gedaan op de algemene voorwaarden. Je kan op verschillende manieren de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden overeenkomen. Het is in beginsel voldoende om in een offerte te vermelden dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als de andere partij de offerte accepteert en geen bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden overeengekomen. Wanneer er een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, dient in de overeenkomst zelf opgenomen te worden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden alleen is niet voldoende. De algemene voorwaarden moeten ook voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de andere partij ter hand worden gesteld, zodat de andere partij deze kan lezen en bewaren.  Dat doe je door de algemene voorwaarden mee te sturen met een offerte, door deze op de achterkant van de offerte af te drukken of door deze bij een overeenkomst te voegen als bijlage.

Bij overeenkomsten die online/ elektronisch worden gesloten moeten de algemene voorwaarden ook elektronisch, bijvoorbeeld als pdf bestand, ter hand worden gesteld. Belangrijk is dat het document kan worden opgeslagen door de andere partij, of kan worden afgedrukt.

Verwijzen naar algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel is niet voldoende.

Wil je advies over het nut van algemene voorwaarden, bel dan 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl. Check ook onze andere nieuwberichten op: Nieuws

Geef een reactie