Huisregels
Huisregels

Huisregels

Naast een personeelshandboek waarin arbeidsvoorwaarden worden gespecificeerd, stellen organisaties ook huisregels op. Deze regels zijn vaak toegankelijk via een boekje of het intranet van het bedrijf en bieden richtlijnen voor managers en medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden.

Inhoud van huisregels

Huisregels omvatten zowel formele als praktische richtlijnen. Formele regels kunnen bijvoorbeeld omvatten ‘wat te doen bij brand en diefstal’, terwijl praktische zaken zoals ‘gedragsregels in de kantine’ en contactgegevens van de personeelsvereniging en de ondernemingsraad ook behandeld kunnen worden.

Belang van huisregels

Het vastleggen van huisregels is cruciaal voor het waarborgen van veiligheid en het bevorderen van een positieve werksfeer binnen de organisatie. Wanneer deze regels invloed hebben op de werkwijze binnen de organisatie, is het essentieel om advies in te winnen van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Voordelen van huisregels

Huisregels zijn van groot belang voor zowel medewerkers als de organisatie. Ze bieden duidelijkheid en zorgen ervoor dat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt. Door concrete richtlijnen vast te leggen, wordt een uniforme werkwijze bevorderd en kunnen misverstanden en conflicten worden voorkomen. Dit draagt bij aan een veilige, efficiënte en aangename werkomgeving, waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen.

Onderwerpen die bijvoorbeeld in huisregels kunnen worden opgenomen

 1. Veiligheidsvoorschriften: Procedures bij noodsituaties zoals brand of diefstal.
 2. Gedragsregels: Richtlijnen voor een respectvolle en open werkcultuur, ter voorkoming van discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag.
 3. Gebruik van technologie: Regels voor het gebruik van bedrijfsmiddelen en het omgaan met gevoelige informatie, inclusief richtlijnen voor AI (Kunstmatige Intelligentie) om gegevenslekken te voorkomen.
 4. Gezondheidsrichtlijnen: Procedures voor het gebruik van voorgeschreven medicijnen tijdens werktijd en de inrichting van aparte ruimtes voor medicatie zoals injecties of inhalers.
 5. Besmettelijke ziekten: Beleid voor de preventie en omgang met besmettelijke ziekten.
 6. Gebruik van bedrijfsfaciliteiten: Regels voor het gebruik van faciliteiten zoals oplaadpunten voor elektrische auto’s en bedrijfsmiddelen zoals laptops en mobiele telefoons.
 7. Kledingvoorschriften: Richtlijnen voor gepaste kleding voor verschillende afdelingen of functies binnen het bedrijf.
 8. Bezoekersbeleid: Procedures voor het ontvangen en begeleiden van bezoekers.
 9. Social media en communicatie: Regels voor het gebruik van social media en communicatiekanalen, zowel tijdens als buiten werktijd.
 10. Milieu en duurzaamheid: Richtlijnen voor milieuvriendelijk gedrag, afvalscheiding en energiegebruik binnen het bedrijf.
 11. Evenementen en bedrijfsuitjes: Gedragsregels voor bedrijfsevenementen en uitjes om professionaliteit en veiligheid te waarborgen.

Conclusie

Door duidelijke en uitgebreide huisregels op te stellen, zorgt een organisatie voor een veilige en efficiënte werkomgeving. Deze regels helpen misverstanden te voorkomen en bevorderen een werkomgeving waarin medewerkers zich prettig en gewaardeerd voelen, wat bijdraagt aan de algehele productiviteit en tevredenheid binnen de organisatie.

Heeft u al huisregels en wilt u die laten checken? Wilt u huisregels laten opstellen? Neem dan contact op!