Aanscherping regels concurrentiebeding

Aanscherping regels concurrentiebeding

Veel werknemers zijn gebonden aan een concurrentiebeding.

Door een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn vrijheid en mogelijkheid om tijdens en na het einde van de arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als zelfstandige.

Voor een werknemer kan een concurrentiebeding erg beperkend zijn. In de wet zijn daarom een aantal voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan bij het aangaan van een concurrentiebeding.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afgelopen zomer aangekondigd een wetsvoorstel voor te bereiden om de regels omtrent het concurrentiebeding verder aan te scherpen.

In het wetsvoorstel zal onder andere het volgende worden opgenomen:

  • het concurrentiebeding wettelijk begrenzen in duur;
  • bij het opnemen van het concurrentiebeding moet het geografisch bereik worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd;
  • bij het opnemen van het concurrentiebeding zullen werkgevers ook bij arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd ‘het zwaarwichtig bedrijfsbelang’ van het opnemen van een concurrentiebeding moeten motiveren. Dit is thans al het geval voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd;
  • bij het inroepen van het beding zal een werkgever in beginsel een vergoeding moeten betalen, vastgesteld op een bij wettelijk voorschrift bepaald percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer.

Onlangs is bekend geworden dat in het wetsvoorstel ook zal komen te staan dat een concurrentiebeding te allen tijde nietig is als deze is gesloten met een werknemer met een salaris van minder dan anderhalf keer modaal bij een voltijd dienstverband.

Doel van het wetsvoorstel is dat het nodeloos gebruik en houden van werknemers aan een concurrentiebeding wordt voorkomen. Bedoeling is dat een concurrentiebeding in de toekomst enkel nog wordt ingezet ter werkelijke bescherming van een noodzakelijk bedrijfsbelang, zoals bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen en niet als een standaardclausule wordt opgenomen in arbeidsovereenkomsten.

Het is de bedoeling dat de regels gaan gelden vanaf 1 januari 2025

Wilt u meer weten? Bel 055 3030000