Energiebesparingsplicht

Energiebesparingsplicht

vrijdag 19 februari

Sinds 1 oktober 2019 geldt het activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit Milieubeheer staat in artikel 2.15 lid 1 een verplichting voor bedrijven of instellingen die 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Voor 19 bedrijfstakken is er een

Lees verder