Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

vrijdag 12 januari

Het gebeurt regelmatig dat een werknemer zich ziek meldt en de werkgever de werknemer bericht dat de ziekmelding niet wordt geaccepteerd, omdat de werkgever bijvoorbeeld twijfels heeft over de oprechtheid van een ziekmelding. Kan een werkgever een ziekmelding echter wel weigeren?   Werkgever mag je ziekmelding niet weigeren Wanneer een werknemer ziek is, dient de

Lees verder

Wie bepaalt of een werknemer ziek is?

donderdag 2 september

Een werknemer die zijn werkzaamheden niet kan verrichten omdat hij ziek is, heeft recht op doorbetaling van loon. Een werknemer moet zich daarvoor wel houden aan de controlevoorschriften. Controlevoorschriften zijn redelijke voorschriften van de werkgever omtrent het verstrekken van de inlichtingen om het recht op loon vast te stellen. Daarbij kan worden gedacht aan voorschriften

Lees verder