Is een werkgever verplicht zijn werknemers pensioen op te laten bouwen?

Is een werkgever verplicht zijn werknemers pensioen op te laten bouwen?

maandag 21 november

Een werkgever is in beginsel niet verplicht om zijn werknemer pensioen op te laten bouwen. Hierop gelden aan aantal uitzonderingen: Indien de werkgever en de werknemer vallen onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds. Als in de cao is bepaald dat de werkgever de werknemer pensioen dient op te laten bouwen; Daarnaast

Lees verder

Betalingsregeling opgelegd door de rechter

vrijdag 9 juli

Wanneer een schuldenaar door een rechter wordt veroordeeld tot betaling van een bepaald bedrag aan zijn schuldeiser, kan de schuldeiser aanspraak maken op betaling van het volledige bedrag in één keer. De schuldenaar mag de vordering alleen in delen voldoen als de schuldeiser daarmee instemt. De schuldeiser is echter niet verplicht om mee te werken

Lees verder