Anti-ronselbeding

Anti-ronselbeding

vrijdag 14 april

Een anti-ronselbeding, ook wel een non-poaching beding genoemd, is een beding dat kan worden opgenomen in onder andere arbeidsovereenkomsten. Het doel van een anti-ronselbeding is om te voorkomen dat werknemers van een werkgever elkaar ‘wegkapen’ of benaderen om elders te gaan werken. Geldigheid van een anti-ronselbeding Een anti-ronselbeding is in beginsel geen concurrentie- of relatiebeding.

Lees verder

Mondelinge arbeidsovereenkomst

vrijdag 27 januari

Vormvrij Arbeidsovereenkomsten worden vaak op schrift gesteld. Het sluiten van een arbeidsovereenkomst is echter vormvrij. Een arbeidsovereenkomst kan dus ook mondeling overeengekomen worden of zelfs stilzwijgend. Schriftelijkheid is geen vereiste voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst. Bijzondere bedingen Voor sommige bijzondere bedingen die bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst overeengekomen worden geldt wel de eis

Lees verder

Werknemer of ZZP’er?

vrijdag 13 januari

Ons land kent veel ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel). Het aantal ZZP’ers blijft groeien. Het is echter nog steeds lastig om te bepalen of iemand daadwerkelijk een ZZP’er is of dat er sprake is van een schijnzelfstandige. Een schijnzelfstandige is iemand die een ZZP’er lijkt te zijn, maar dit volgens de regels van de belastingdienst niet

Lees verder

Is een werkgever verplicht zijn werknemers pensioen op te laten bouwen?

maandag 21 november

Een werkgever is in beginsel niet verplicht om zijn werknemer pensioen op te laten bouwen. Hierop gelden aan aantal uitzonderingen: Indien de werkgever en de werknemer vallen onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds. Als in de cao is bepaald dat de werkgever de werknemer pensioen dient op te laten bouwen; Daarnaast

Lees verder

Check arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen

vrijdag 5 augustus

Per 1 augustus 2022 is er het een en ander gewijzigd in het arbeidsrecht. Op 1 augustus 2022 is namelijk de wet ‘Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking getreden. Eerder dit jaar hebben we al een blog geschreven over de richtlijn Transparantere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de veranderingen in het arbeidsrecht als gevolg

Lees verder

Terugkomen op opzegging door werknemer

maandag 25 oktober

Regelmatig komt het voor dat een werknemer zijn arbeidsovereenkomst opzegt. Meestal doen werknemers dit doordacht en zeggen ze hun arbeidsovereenkomst pas op als ze een nieuwe baan hebben geaccepteerd. Soms gebeurt het echter in een opwelling en krijgt de werknemer later spijt. Een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst zelf opzegt heeft namelijk geen recht op een

Lees verder

Wel of geen arbeidsovereenkomst? 

woensdag 25 november

De vraag wordt ons vaak gesteld. Valt een overeenkomst te kwalificeren als een arbeidsovereenkomst of als een overeenkomst van opdracht. Kortom, is er wel of geen arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien. Werknemers genieten immers een hoge mate van bescherming in ons rechtssysteem. In de wet staat een omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Er moet aan

Lees verder