Loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid

Loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid

vrijdag 1 maart

Wanneer een werknemer ziek wordt en daardoor niet in staat is om te werken, is de werkgever verplicht om gedurende een bepaalde periode het loon door te betalen. Dit staat bekend als de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. In Nederland is deze periode wettelijk vastgelegd op 104 weken. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn

Lees verder

Wachtdagen bij ziekte

vrijdag 2 februari

Ziekteverzuim en de daarmee samenhangende kosten vormen vaak een uitdaging voor werkgevers. Een werknemer heeft in beginsel recht op doorbetaling van loon vanaf de eerste ziektedag. Dit is echter anders als de werkgever wachtdagen kan toepassen. Wanneer een werkgever wachtdagen mag toepassen hoeft de werkgever de werknemer de eerste ziektedag of de eerste twee ziektedagen

Lees verder

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

donderdag 25 mei

Werknemers worden in vergaande mate beschermt. Een van de essentiƫle aspecten van werknemersbescherming is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Deze verplichting houdt in dat werkgevers het salaris van hun zieke werknemers gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk moeten doorbetalen. Wettelijke basis Op grond van art. 7:629 lid 1 BW zijn werkgevers verplicht om gedurende de

Lees verder

Is een auto van de zaak een arbeidsvoorwaarde?

maandag 8 november

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden op basis waarvan een werknemer zijn werkzaamheden verricht voor een werkgever. Deze afspraken worden meestal bij aanvang van de arbeidsovereenkomst gemaakt en kunnen in de loop van de tijd met wederzijds goedvinden worden aangepast. De vraag of iets wordt aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde is om verschillende redenen relevant. Als werkgever mag

Lees verder