De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

donderdag 25 mei

Werknemers worden in vergaande mate beschermt. Een van de essentiƫle aspecten van werknemersbescherming is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Deze verplichting houdt in dat werkgevers het salaris van hun zieke werknemers gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk moeten doorbetalen. Wettelijke basis Op grond van art. 7:629 lid 1 BW zijn werkgevers verplicht om gedurende de

Lees verder

Is een auto van de zaak een arbeidsvoorwaarde?

maandag 8 november

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden op basis waarvan een werknemer zijn werkzaamheden verricht voor een werkgever. Deze afspraken worden meestal bij aanvang van de arbeidsovereenkomst gemaakt en kunnen in de loop van de tijd met wederzijds goedvinden worden aangepast. De vraag of iets wordt aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde is om verschillende redenen relevant. Als werkgever mag

Lees verder