Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

vrijdag 12 januari

Het gebeurt regelmatig dat een werknemer zich ziek meldt en de werkgever de werknemer bericht dat de ziekmelding niet wordt geaccepteerd, omdat de werkgever bijvoorbeeld twijfels heeft over de oprechtheid van een ziekmelding. Kan een werkgever een ziekmelding echter wel weigeren?   Werkgever mag je ziekmelding niet weigeren Wanneer een werknemer ziek is, dient de

Lees verder

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

donderdag 25 mei

Werknemers worden in vergaande mate beschermt. Een van de essentiële aspecten van werknemersbescherming is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Deze verplichting houdt in dat werkgevers het salaris van hun zieke werknemers gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk moeten doorbetalen. Wettelijke basis Op grond van art. 7:629 lid 1 BW zijn werkgevers verplicht om gedurende de

Lees verder

Werknemer of ZZP’er?

vrijdag 13 januari

Ons land kent veel ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel). Het aantal ZZP’ers blijft groeien. Het is echter nog steeds lastig om te bepalen of iemand daadwerkelijk een ZZP’er is of dat er sprake is van een schijnzelfstandige. Een schijnzelfstandige is iemand die een ZZP’er lijkt te zijn, maar dit volgens de regels van de belastingdienst niet

Lees verder

Is een werkgever verplicht zijn werknemers pensioen op te laten bouwen?

maandag 21 november

Een werkgever is in beginsel niet verplicht om zijn werknemer pensioen op te laten bouwen. Hierop gelden aan aantal uitzonderingen: Indien de werkgever en de werknemer vallen onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds. Als in de cao is bepaald dat de werkgever de werknemer pensioen dient op te laten bouwen; Daarnaast

Lees verder

CHECKLIST ONBOARDING NIEUWE WERKNEMER

vrijdag 26 augustus

Opstellen arbeidsovereenkomst De afspraken die met de werknemer zijn gemaakt tijdens de sollicitatieprocedure moeten worden vastgelegd in een schriftelijke arbeidsovereenkomst en deze dient door partijen te worden ondertekent. Hou rekening met de geldende wetgeving en een eventueel van toepassing zijnde cao. Proeftijd Als er een proeftijd is overeengekomen, moet deze worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Lees verder

Betaald ouderschapsverlof

vrijdag 1 juli

Ouders hebben momenteel recht op ouderschapsverlof van 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer kan dit verlof opnemen tot de achtste verjaardag van het kind. Nu betreft dit in de meeste gevallen nog onbetaald verlof. Vanaf 1 augustus 2022 verandert dit. Werknemers krijgen vanaf 1 augustus 2022 recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof en 17

Lees verder