Is een auto van de zaak een arbeidsvoorwaarde?

Is een auto van de zaak een arbeidsvoorwaarde?

maandag 8 november

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden op basis waarvan een werknemer zijn werkzaamheden verricht voor een werkgever. Deze afspraken worden meestal bij aanvang van de arbeidsovereenkomst gemaakt en kunnen in de loop van de tijd met wederzijds goedvinden worden aangepast. De vraag of iets wordt aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde is om verschillende redenen relevant. Als werkgever mag

Lees verder