Onderhuur woonruimte

Onderhuur woonruimte

maandag 7 november

Bij de onderhuur van woonruimte zijn er meerdere huurovereenkomsten. Er is een huurovereenkomst tussen de verhuurder en de hoofdhuurder en er bestaat een huurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder. Vaak wordt een woonruimte onderverhuurd door de hoofdhuurder met toestemming van de verhuurder. Het komt echter ook regelmatig voor dat de woonruimte door de hoofdhuurder

Lees verder

Beëindigingsovereenkomst met werknemer die onder bewind staat

vrijdag 22 juli

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden als de werkgever en de werknemer het allebei eens zijn met de beëindiging van het dienstverband. In de praktijk gebeurt dit heel vaak. De afspraken die de werkgever en de werknemer maken over de beëindiging van het dienstverband worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Een beëindigingsovereenkomst wordt ook wel

Lees verder

Het toestemmingsvereiste voor echtgenoten

vrijdag 18 juni

Het gebeurt regelmatig dat mensen financiële verplichtingen aangaan zonder toestemming van zijn of haar echtgenoot/ echtgenote. Om echtgenoten tegen zichzelf en tegen elkaar te beschermen is in artikel 1:88 BW een toestemmingsvereiste opgenomen, op grond waarvan de ene echtgenoot toestemming moet geven voor bepaalde rechtshandelingen van de andere echtgenoot. Ontbreekt die toestemming dan kan de

Lees verder

STIEKEM EEN GELUIDSOPNAME MAKEN

vrijdag 19 februari

Soms kan het handig zijn om een gesprek op te nemen, bijvoorbeeld om het gesprek later zelf terug te kunnen luisteren, of om bewijs te verzamelen. Als je zelf deelneemt aan een gesprek mag je een geluidsopname maken. Je hoeft niet te melden dat je het gesprek opneemt en je hoeft geen toestemming te vragen

Lees verder