Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst

vrijdag 4 februari

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden als de werkgever en de werknemer het allebei eens zijn met de beëindiging van het dienstverband.  In de praktijk gebeurt dit heel vaak. De afspraken die de werkgever en de werknemer maken over de beëindiging van het dienstverband worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Een beëindigingsovereenkomst wordt ook

Lees verder