Mondelinge arbeidsovereenkomst

Mondelinge arbeidsovereenkomst

vrijdag 27 januari

Vormvrij Arbeidsovereenkomsten worden vaak op schrift gesteld. Het sluiten van een arbeidsovereenkomst is echter vormvrij. Een arbeidsovereenkomst kan dus ook mondeling overeengekomen worden of zelfs stilzwijgend. Schriftelijkheid is geen vereiste voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst. Bijzondere bedingen Voor sommige bijzondere bedingen die bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst overeengekomen worden geldt wel de eis

Lees verder