Tekortkoming, ingebrekestelling en verzuim

Tekortkoming, ingebrekestelling en verzuim

vrijdag 10 juni

Wanneer u een overeenkomst met iemand aangaat, dan gaat u er van uit dat degene met wie u de overeenkomst bent aangegaan, zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct nakomt. Dat gebeurt helaas niet altijd. Als voorbeeld: U heeft een machine gekocht, u heeft een aanbetaling gedaan en er is afgesproken dat de machine

Lees verder

HET GEBRUIK VAN FOTO’S EN AFBEELDINGEN VAN INTERNET

vrijdag 19 februari

Vaak zien wij dat bedrijven op hun website foto’s of afbeeldingen plaatsen die zij hebben gevonden op internet. De meeste foto’s en afbeeldingen die op het internet zijn te vinden mag je niet zomaar gebruiken. Op foto’s en afbeeldingen rust namelijk vaak auteursrecht. Dat is het exclusieve recht van de maker van een foto of afbeelding

Lees verder

Loonregres

maandag 26 oktober

Als een werknemer door toedoen van een ander letsel oploopt en arbeidsongeschikt raakt, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, een medische fout of mishandeling, lijd je als werkgever ook schade. Als werkgever moet je een arbeidsongeschikte werknemer immers loon doorbetalen en moet je kosten maken terzake de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Deze schade kun je

Lees verder