Wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten

Wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten

dinsdag 2 november

Wanneer een klant uw factuur niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt heeft u recht op rente en een vergoeding van de door u gemaakte kosten voor het incasseren van de openstaande factuur. De rente die u in rekening mag brengen is afhankelijk van hetgeen u heeft afgesproken met uw klant. Als u niets heeft afgesproken

Lees verder