Herplaatsing

Herplaatsing

maandag 18 oktober

Een werkgever kan een werknemer alleen ontslaan als de werkgever de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan herplaatsen in een andere passende functie. De verplichting om een werknemer te herplaatsen geldt niet als herplaatsing niet mogelijk is of als herplaatsing niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt bijvoorbeeld niet in de rede als een

Lees verder