Hoe lang duurt een verbetertraject?

Hoe lang duurt een verbetertraject?

vrijdag 3 december

Als een werknemer niet goed functioneert dient een werkgever de werknemer de mogelijkheid te bieden zijn functioneren te verbeteren, door middel van een verbetertraject. Aan een verbetertraject ligt een verbeterplan ten grondslag. In het verbeterplan dient de werkgever de werknemer erop wijzen wat er van de werknemer wordt verwacht, waarom de werknemer niet goed functioneert,

Lees verder