Proceskosten

Proceskosten

vrijdag 17 december

Aan procederen zijn kosten verbonden, voor beide partijen. Als eiser heb je bijvoorbeeld kosten van de deurwaarder voor het betekenen van de dagvaarding, de kosten van rechtsbijstand en ben je griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Ook als gedaagde maak je kosten terzake rechtsbijstand en ben je veelal griffierecht aan de rechtbank verschuldigd. Als de rechter

Lees verder

Griffierechten

woensdag 13 januari

Griffierechten zijn de kosten die aan de gerechtelijke instantie moeten worden betaald bij de start van een procedure. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van verschillende dingen, te weten: de gerechtelijke instantie waar de procedure wordt gestart, de hoogte van de vordering, of u een natuurlijk persoon bent of een rechtspersoon en of er

Lees verder