De openbaarheid van rechtspraak

De openbaarheid van rechtspraak

vrijdag 5 mei

De openbaarheid van rechtspraak is een fundamenteel beginsel van ons rechtssysteem en vloeit onder andere voort uit artikel 6 EVRM en artikel 121 van de Grondwet. Dit principe houdt in dat rechtspraak in beginsel openbaar is en dat iedereen toegang heeft tot de zittingen en uitspraken van de rechter.   Doel openbaarheid van rechtspraak? Het

Lees verder