Tekortkoming, ingebrekestelling en verzuim

Tekortkoming, ingebrekestelling en verzuim

vrijdag 10 juni

Wanneer u een overeenkomst met iemand aangaat, dan gaat u er van uit dat degene met wie u de overeenkomst bent aangegaan, zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct nakomt. Dat gebeurt helaas niet altijd. Als voorbeeld: U heeft een machine gekocht, u heeft een aanbetaling gedaan en er is afgesproken dat de machine

Lees verder

Huis verkocht? Wat als de koper het huis niet afneemt?

dinsdag 4 mei

Er is sprake van een krapte op de woningmarkt. Er is weinig aanbod en de prijzen blijven stijgen. Dit leidt er toe dat kopers sneller en ondoordachter handelen en kopers vaker afzien van ontbindende voorwaarden, zoals een financieringsvoorbehoud. Het gebeurt dan ook steeds vaker dat kopers de financiering uiteindelijk niet rond krijgen. Wat moet je

Lees verder