Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie

Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie

vrijdag 25 februari

Vorig jaar hebben we een blog geschreven over de re-integratieverplichtingen van de werkgever en de werknemer. Wanneer een werknemer ziek is, moet een werkgever zich inspannen om de werknemer te laten re-integreren. Het UWV toetst of de werkgever en de werknemer aan hun re-integratieverplichtingen hebben voldaan. Van een werkgever wordt onder andere verlangd dat hij zijn

Lees verder