Loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid

Loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid

vrijdag 1 maart

Wanneer een werknemer ziek wordt en daardoor niet in staat is om te werken, is de werkgever verplicht om gedurende een bepaalde periode het loon door te betalen. Dit staat bekend als de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. In Nederland is deze periode wettelijk vastgelegd op 104 weken. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn

Lees verder

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

donderdag 25 mei

Werknemers worden in vergaande mate beschermt. Een van de essentiƫle aspecten van werknemersbescherming is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Deze verplichting houdt in dat werkgevers het salaris van hun zieke werknemers gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk moeten doorbetalen. Wettelijke basis Op grond van art. 7:629 lid 1 BW zijn werkgevers verplicht om gedurende de

Lees verder

Nulurencontracten

vrijdag 23 september

Nulurencontracten zijn arbeidsovereenkomsten waarbij een werkgever de werknemer alleen oproept als hij werk heeft voor de werknemer. De regels met betrekking tot nulurencontracten zijn sinds 1 augustus 2022 iets strenger geworden. Hieronder worden de regels voor nulurencontracten op een rijtje gezet: Referentiedagen en uren Aan de werknemer moeten de referentiedagen en -uren worden medegedeeld. Onder

Lees verder