Kort geding

Kort geding

donderdag 4 februari

Een kort geding is een spoedprocedure. Omdat een kort geding procedure snel dient te verlopen is er in een kort geding geen ruimte voor uitgebreide bewijslevering. In een kort geding geeft de rechter dan ook een voorlopig oordeel op basis van hetgeen aan hem is voorgelegd. Er kan in een kort geding nooit een definitief

Lees verder