Inzagerecht persoonsgegevens

Inzagerecht persoonsgegevens

maandag 14 maart

Inmiddels is bij veel mensen wel bekend dat de verwerking van persoonsgegevens door de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) aan strikte regels is gebonden. Bedrijven mogen niet zomaar persoonsgegevens van natuurlijke personen verzamelen, opslaan en wijzigen. In de AVG zijn voor natuurlijke personen diverse rechten opgenomen om controle te houden over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Lees verder

Vastleggen en bewaren kopie identiteitsbewijs

vrijdag 28 januari

Sommige beroepsgroepen zijn verplicht om iemand zijn identiteit vast te stellen. Advocaten moeten bijvoorbeeld de identiteit van nieuwe klanten controleren. Dit moeten zij doen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). Notarissen, belastingadviseurs, accountants, makelaars en banken hebben die verplichting ook. Voor het vaststellen van iemand zijn identiteit

Lees verder