De ‘as is-where is’-clausule in een koopovereenkomst

De ‘as is-where is’-clausule in een koopovereenkomst

vrijdag 16 juni

Bij de koop en verkoop van onroerend goed wordt vaak door de verkoopmakelaar een koopovereenkomst opgesteld. Makelaars gebruiken daarvoor meestal een standaard model koopovereenkomst. In die koopovereenkomst staat bijna altijd dat de onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik.  Daarnaast staat er vaak in

Lees verder

Gebreken aan een woning

vrijdag 3 maart

Regelmatig ontstaat er na koop en levering van een woning een geschil over gebreken aan die woning. Een geleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden staat in de wet. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak

Lees verder

Ontbinden koopovereenkomst woning 

donderdag 12 augustus

Nadat het voorlopig koopcontract is ondertekend geldt er een wettelijke bedenktermijn van drie dagen. Binnen die drie dagen mag een koper de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Daarnaast staan in veel koopovereenkomsten ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud. Als er een financieringsvoorbehoud is opgenomen mag de koper de koopovereenkomst ontbinden als hij/zij de financiering

Lees verder