Wet Goed Verhuurderschap

Wet Goed Verhuurderschap

donderdag 23 maart

Minister Hugo de Jonge wil een einde maken aan misstanden in de huursector. Dat wil hij bereiken met zijn Wetsvoorstel Goed Huurderschap. De Tweede Kamer heeft op 7 maart 2023 ingestemd met het wetsvoorstel en op 21 maart 2023 heeft ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. Naar verwachting zal de wet per 1

Lees verder