Tekortkoming, ingebrekestelling en verzuim

Tekortkoming, ingebrekestelling en verzuim

vrijdag 10 juni

Wanneer u een overeenkomst met iemand aangaat, dan gaat u er van uit dat degene met wie u de overeenkomst bent aangegaan, zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct nakomt. Dat gebeurt helaas niet altijd. Als voorbeeld: U heeft een machine gekocht, u heeft een aanbetaling gedaan en er is afgesproken dat de machine

Lees verder