Tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest

Tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest

vrijdag 12 mei

Wanneer een rechter een uitspraak doet, moet deze uitspraak vervolgens daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit proces staat bekend als tenuitvoerlegging en omvat verschillende aspecten die ik hieronder zal bespreken. Wat zijn een vonnis en een arrest precies? Een vonnis is een uitspraak van de rechter in een civiele zaak, waarin de rechter bepaalt wie er gelijk

Lees verder

De openbaarheid van rechtspraak

vrijdag 5 mei

De openbaarheid van rechtspraak is een fundamenteel beginsel van ons rechtssysteem en vloeit onder andere voort uit artikel 6 EVRM en artikel 121 van de Grondwet. Dit principe houdt in dat rechtspraak in beginsel openbaar is en dat iedereen toegang heeft tot de zittingen en uitspraken van de rechter.   Doel openbaarheid van rechtspraak? Het

Lees verder

Beƫindigen contractuele medehuur

vrijdag 7 oktober

Van contractuele medehuur is sprake bij een huurovereenkomst die wordt aangegaan tussen een verhuurder en meerdere huurders. De verschillende huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. De verschillende huurders kunnen door de verhuurder ieder voor zich worden aangesproken op het betalen van de volledige huurprijs en de andere verplichtingen

Lees verder