Hoe lang duurt een civiele procedure?

Hoe lang duurt een civiele procedure?

vrijdag 7 januari

In onze vorige blog is beschreven hoe een civiele procedure verloopt. In die blog kwam aan de orde dat niet alle procedures hetzelfde verlopen. De rechter bepaalt namelijk hoe de procedure verloopt. Hoe lang een procedure duurt, is afhankelijk van het verloop van de procedure, maar bijvoorbeeld ook van hoe druk het is bij de

Lees verder

Hoe lang duurt een verbetertraject?

vrijdag 3 december

Als een werknemer niet goed functioneert dient een werkgever de werknemer de mogelijkheid te bieden zijn functioneren te verbeteren, door middel van een verbetertraject. Aan een verbetertraject ligt een verbeterplan ten grondslag. In het verbeterplan dient de werkgever de werknemer erop wijzen wat er van de werknemer wordt verwacht, waarom de werknemer niet goed functioneert,

Lees verder